АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Структура

Структура

 

Членове на управителния и контролния съвет, избрани на редовното Общо събрание на

„Асоциацията на геодезическите фирми“ (АГФ), проведено на 08.07.2021 г. в гр. София:

 Членове на управителния съвет:

ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГФ

ЙОРДАН ИВАНОВ КУКОВ

МИЛЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ

РУМЕН ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ПЕТКОВ СТОЯНОВ   

 Членове на контролния съвет:

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРОВ