АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Структура

Структура

Управителен съвет и Контролен съвет на АГФ

Членове на управителния и контролния съвет, избрани на редовното Общо събрание на

„Асоциацията на геодезическите фирми“ (АГФ), проведено на 01.12.2017 г. в гр. София:

                                Членове на управителния съвет:

  1. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГФ
  2. МИЛЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ
  3. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
  4. РУМЕН ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
  5. СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Членове на контролния съвет:
  1. ЗЛАТАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС
  2. АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
  3. ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ