АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти

Новини

Нови членове на АГФ

          УС на АГФ на свое заседание на 04.01.2024 г. прие за съдействащи членове фирмите  : СТАНДАРТ ГЕО ЕООД с ЕИК 204082000 и управител Светослав Динев Димов и ФРОНТГЕО ООД с ЕИК 175368661 и управител Димитър Огнянов Димитров.

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, публикуван за обществено обсъждане на 20 декември 2023 г

АГФ внесе своето становище в  Министерство на регионалното развитие и благоустройството с входящ номер 92-00-34/18.01.2024 14:46:05.

Текста на становището :

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, публикуван за обществено обсъждане на 20 декември 2023 г.

Покана семинар за членовете на АГФ

             УС на АГФ взе решение за провеждане на семинар - дискусия на „Проблеми при геодезическите мрежи, издаване и поддържане на кадастралните карти. Обстойно изследване и фиксиране на проблемите при действащата нормативна уредба.“  на 25.01. 2024г. в хотел Дипломат плаза -град Луковит. Решението на УС е  участието в семинара да е  безплатно за един представител на фирма член на АГФ. Предвидено е участие в семинара , вечеря , нощувка и закуска.

Нова дата за обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

         Асоциацията на Геодезическите Фирми ще проведе обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР, в онлайн платформа на  09, 10 и 11 януари 2024 г.

Обучението ще се проведе в онлайн форма при следната програма :

Ден I

09.01.2024 г. (Вторник) -от 13,00 до 17,00 часа

ТЕМА 1 – Нормативна уредба онлайн, 4 часа.Лектор Петя Цурева, главен юрисконсулт в “ГИС - София” ЕООД

Ден II

10.01.2024 г.

Съобщения

Моля всички членове АГФ да проверят данните си  в публичния регистър на новия сайт и при несъответсвие или липсваща информация да заявят промяна на email office@agf.bg

Станете наш член

Членство

Асоциация на геодезическите фирми предлага следните категории членство:

  • Индивидуални членове - членство на физически лица проесионалисти в областта на геодезията
  • Фирмено членство - фирма развиващи дейност в областта на геодезията

Предимства на членсвоето в АГФ

  • Стават част от национална мрежа от специалисти и организации (с международни връзки) с общи цели, които съдействат за обмяна на информация, идеи, умения и опит;
  • Участие в професионалните конференции и срещи на АГФ
  • Намаления в най-големите специализрани магазини за геодезични прибори и софтуер в българия и чужбина.
  • Професионална взаимопомощ от членове на организацията.