АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти

Новини

УС на АГФ проведе заседание

      На  06.10.2022 г. от 13,00 часа се проведе неприсъствено заседание на УС на АГФ. Дневният ред на заседанието :

 1. Изключване на нередовни членове на АГФ.
 2. Приемане на нови членове на АГФ.
 3. Разглеждане на предложение за оформление на Удостоверение за членство в АГФ и Заявление за членство.
 4. Обсъждане и избор на дата и форма за провеждане на  Общо отчетно събрание на АГФ .
 5. Обсъждане организирането  на Празник на геодезиста.
 6. Разни .

УС на АГФ подрепя исканията на служителите на АГКК за увеличаване на работната заплата

    На 10.10.2022 г. УС на АГФ изпрати до арх. Иван Шишков - министър на МРРБ , своето становище за подкрепа на исканията на служителите на Агенцията по геодезия картография и кадастър за увеличаване на работната заплата . 

СТАНОВИЩЕ

Относно : Искания на служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

    Асоциацията на геодезическите фирми заявява своята подкрепа на исканията на служителите на Агенцията по геодезия картография и кадастър за увеличаване на работната заплата .

СТАЧКА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 2022

На  12.10.2022 г. /сряда/ от  10 ч. до 11 ч. ще бъде проведена едночасова предупредителна стачка в структурите на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/.

Службите по геодезия, картография и кадастър  от цялата страна ще се включат активно в стачните действия!

Исканията на работещите са:

1.       Да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на АГКК с минимум 20 /двадесет/ процента;

2.

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепи исканията на АГФ

          Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати писмо до министъра на МРРБ  и изпълнителния директор на АГКК .С писмото си АИКБ подкрепя становището  на Асоциацията на геодезическите фирми във връзка с индексацията на цените на обществените поръчки в сферата на геодезията и кадастъра.

       АИКБ призова засегнатите страни  за диалог ,за да бъде намерено разумно и законосъобразно решение на проблема с индексация на цените на обществените поръчки в геодезията и кадастър.

Съобщения

Моля всички членове АГФ да проверят данните си  в публичния регистър на новия сайт и при несъответсвие или липсваща информация да заявят промяна на email info@agf.bg.

На 19 юни 2022 г. стартира новият сайт за Асоциацията на геодезическите фирми. Забележки и препоръки по съдържанието на email info@agf.bg

Станете наш член

Членство

Асоциация на геодезическите фирми предлага следните категории членство:

 • Индивидуални членове - членство на физически лица проесионалисти в областта на геодезията
 • Фирмено членство - фирма развиващи дейност в областта на геодезията

Предимства на членсвоето в АГФ

 • Стават част от национална мрежа от специалисти и организации (с международни връзки) с общи цели, които съдействат за обмяна на информация, идеи, умения и опит;
 • Участие в професионалните конференции и срещи на АГФ
 • Намаления в най-големите специализрани магазини за геодезични прибори и софтуер в българия и чужбина.
 • Професионална взаимопомощ от членове на организацията.