АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти

Новини

Празник на геодезиста Пловдив 2023- 2 ЧАСТ

Официалната вечеря по случай Празника на геодезиста започна в 19:30 часа в  ресторанта на Парк хотел „Санкт Петербург“. Присъстваха над  500 представители на геодезическия бранш .Председателят поздрави присъстващите с  добре дошли и  сподели радостта си , че след няколкогодишно прекъсване на традицията отново се провежда Празника на геодезиста.

Инж. Цветан Георгиев благодари на официалните гости които приеха  да споделят празника с АГФ . Сред тях бяха : инж. Виолета Коритарова – изпълнителен директор на АГКК; проф.

Празник на геодезиста Пловдив 2023- 1 ЧАСТ

 

АГФ организира традиционния Празник на геодезиста  на 31.03.2023 г. в Парк хотел „Санкт Петербург“. В 15,30 часа инж. Цветан Георгиев -Председател на УС на АГФ поздрави присъстващите в зала “ Пълдин“ геодезисти и предостави думата на инж. Младен Ценов -лектор на  тема: „Дистанционни методи при изработване на кадастрални карти“ .

Валидност удостовериния по чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

Според чл .20 ал 4 от ЗКИР , Правоспособното лице е длъжно да преминава курс за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години след края на годината, в която е придобило съответната правоспособност или е преминало курса.

Например преминато обучение през 2021 година  / без значение дали януари или декември месец /означава , че е валидно до 31.12.2023 г.

Покана

Геодезическите институции и неправителствени организации АГКК, СГЗБ, КИГ, КИИП и АГФ организират на 21.03.2023г. тържествено отбелязване на Световния ден на геодезиста по инициатива на Съвета на европейските геодезисти CLGE и Международната федерация на геодезистите FIG.

Съобщения

Моля всички членове АГФ да проверят данните си  в публичния регистър на новия сайт и при несъответсвие или липсваща информация да заявят промяна на email office@agf.bg

Станете наш член

Членство

Асоциация на геодезическите фирми предлага следните категории членство:

  • Индивидуални членове - членство на физически лица проесионалисти в областта на геодезията
  • Фирмено членство - фирма развиващи дейност в областта на геодезията

Предимства на членсвоето в АГФ

  • Стават част от национална мрежа от специалисти и организации (с международни връзки) с общи цели, които съдействат за обмяна на информация, идеи, умения и опит;
  • Участие в професионалните конференции и срещи на АГФ
  • Намаления в най-големите специализрани магазини за геодезични прибори и софтуер в българия и чужбина.
  • Професионална взаимопомощ от членове на организацията.