АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти

Новини

Обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

Асоциацията на Геодезическите Фирми ще проведе обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР, в онлайн платформа.
Първа дата за провеждане 12,13 и 14 декември 2023 г.
Втора дата за провеждане 09, 10 и 11 януари 2024 г.

Важно !!! Чл. 20, ал.

АГФ проведе общо събрание

       На 03.10.2023 г.  от 12.00 часа в гр. София хотел „Форум“ се проведе общо отчетно събрание на Асоциация на геодезическите фирми. В 12,00 часа присъстват осем представители на фирми членове на АГФ  , съгласно чл. 16 ал . 1 от Устава на АГФ събранието се отлага с един час . В 13.00 часа събранието започна .

    Присъстващите единодушно приеха :  Отчетен доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния период – 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период – 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Покана за Общо събрание на АГФ

              

           Управителният съвет на Асоциация на геодезическите фирми на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 03.10.2023 г. от 12:00 часа в гр. София хотел „Форум“  ,  при следния дневен ред :

 1. Отчетен доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния период – 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
 2. Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период – 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
 3.  Приемане на отчетните доклади на УС и КС на АФГ.

Заседание на УС и КС на АГФ

           На 08.08.2023 г. от 16 ч. в онлайн среда се проведе  заседание на УС и КС на АГФ. Присъстват: инж. Цветан Георгиев - Председател; инж. Милен Димиев -заместник - председател; инж. Румен Георгиев - член на УС; инж. Йордан Куков - член на УС и инж. Стоян Стоянов - член на УС и инж. Николай Георгиев –член на КС.

    Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Отчитане приходите и разходите за Празник на геодезиста 2023 г.
 2. Представяне на информация за платения членски внос за 2022 г.
 3. Приемане на нови членове .

Съобщения

Моля всички членове АГФ да проверят данните си  в публичния регистър на новия сайт и при несъответсвие или липсваща информация да заявят промяна на email office@agf.bg

Станете наш член

Членство

Асоциация на геодезическите фирми предлага следните категории членство:

 • Индивидуални членове - членство на физически лица проесионалисти в областта на геодезията
 • Фирмено членство - фирма развиващи дейност в областта на геодезията

Предимства на членсвоето в АГФ

 • Стават част от национална мрежа от специалисти и организации (с международни връзки) с общи цели, които съдействат за обмяна на информация, идеи, умения и опит;
 • Участие в професионалните конференции и срещи на АГФ
 • Намаления в най-големите специализрани магазини за геодезични прибори и софтуер в българия и чужбина.
 • Професионална взаимопомощ от членове на организацията.