АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти

Новини

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепи исканията на АГФ

          Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати писмо до министъра на МРРБ  и изпълнителния директор на АГКК .С писмото си АИКБ подкрепя становището  на Асоциацията на геодезическите фирми във връзка с индексацията на цените на обществените поръчки в сферата на геодезията и кадастъра.

       АИКБ призова засегнатите страни  за диалог ,за да бъде намерено разумно и законосъобразно решение на проблема с индексация на цените на обществените поръчки в геодезията и кадастър.

Становище индексация

Асоциацията на геодезическите фирми съвместно с инж.Иван Калчев -Председател на СГЗБ изготви становище относно индексация на цените по обществени поръчки в сферата на геодезията. Становището е изпратено до :МРРБ , АГКК и АИКБ.

Текст снановище: Пълното съдържание

Участие в заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

      На 31.05.2022 г. се проведе  заседание на  Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление,  с т. 1. от дневния ред -1.Обсъждане и гласуване на Законопроект за Държавна агенция по вписвания .
Засегнатите страни : АГКК,КИГ, УАСГ, СГЗБ , АГФ , МАПЕКС АД  и други,  внесоха своите становища в парламентарната комисия  дни преди заседанието.
     Активно участие в заседанието на комисията взеха представители на неправителствени геодезически организации в лицето на КИГ, СГЗБ, АГФ, УАСГ  и инж.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

       В писмо до Председателя на Народното събрание, Председателя на Комисията по консултативно правни въпроси ,Председателя на Комисията по регионална политика ,благоустройство и местно самоуправление, Председателя на Комисията по бюджет и финанси и Председателя на Комисията по електронно управление и информационни технологии , Асоциацията на геодезическите фирми изрази своята позиция относно Проекта на Закона за държавна агенция по вписванията.

Съобщения

Моля всички членове АГФ да проверят данните си  в публичния регистър на новия сайт и при несъответсвие или липсваща информация да заявят промяна на email info@agf.bg.

На 19 юни 2022 г. стартира новият сайт за Асоциацията на геодезическите фирми. Забележки и препоръки по съдържанието на email info@agf.bg

Станете наш член

Членство

Асоциация на геодезическите фирми предлага следните категории членство:

  • Индивидуални членове - членство на физически лица проесионалисти в областта на геодезията
  • Фирмено членство - фирма развиващи дейност в областта на геодезията

Предимства на членсвоето в АГФ

  • Стават част от национална мрежа от специалисти и организации (с международни връзки) с общи цели, които съдействат за обмяна на информация, идеи, умения и опит;
  • Участие в професионалните конференции и срещи на АГФ
  • Намаления в най-големите специализрани магазини за геодезични прибори и софтуер в българия и чужбина.
  • Професионална взаимопомощ от членове на организацията.