АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти

Новини

Покана за Общо събрание на АГФ

              

           Управителният съвет на Асоциация на геодезическите фирми на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 03.10.2023 г. от 12:00 часа в гр. София хотел „Форум“  ,  при следния дневен ред :

 1. Отчетен доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния период – 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
 2. Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период – 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
 3.  Приемане на отчетните доклади на УС и КС на АФГ.

Заседание на УС и КС на АГФ

           На 08.08.2023 г. от 16 ч. в онлайн среда се проведе  заседание на УС и КС на АГФ. Присъстват: инж. Цветан Георгиев - Председател; инж. Милен Димиев -заместник - председател; инж. Румен Георгиев - член на УС; инж. Йордан Куков - член на УС и инж. Стоян Стоянов - член на УС и инж. Николай Георгиев –член на КС.

    Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Отчитане приходите и разходите за Празник на геодезиста 2023 г.
 2. Представяне на информация за платения членски внос за 2022 г.
 3. Приемане на нови членове .

Празник на геодезиста Пловдив 2023- 2 ЧАСТ

Официалната вечеря по случай Празника на геодезиста започна в 19:30 часа в  ресторанта на Парк хотел „Санкт Петербург“. Присъстваха над  500 представители на геодезическия бранш .Председателят поздрави присъстващите с  добре дошли и  сподели радостта си , че след няколкогодишно прекъсване на традицията отново се провежда Празника на геодезиста.

Инж. Цветан Георгиев благодари на официалните гости които приеха  да споделят празника с АГФ . Сред тях бяха : инж. Виолета Коритарова – изпълнителен директор на АГКК; проф.

Празник на геодезиста Пловдив 2023- 1 ЧАСТ

 

АГФ организира традиционния Празник на геодезиста  на 31.03.2023 г. в Парк хотел „Санкт Петербург“. В 15,30 часа инж. Цветан Георгиев -Председател на УС на АГФ поздрави присъстващите в зала “ Пълдин“ геодезисти и предостави думата на инж. Младен Ценов -лектор на  тема: „Дистанционни методи при изработване на кадастрални карти“ .

Съобщения

Моля всички членове АГФ да проверят данните си  в публичния регистър на новия сайт и при несъответсвие или липсваща информация да заявят промяна на email office@agf.bg

Станете наш член

Членство

Асоциация на геодезическите фирми предлага следните категории членство:

 • Индивидуални членове - членство на физически лица проесионалисти в областта на геодезията
 • Фирмено членство - фирма развиващи дейност в областта на геодезията

Предимства на членсвоето в АГФ

 • Стават част от национална мрежа от специалисти и организации (с международни връзки) с общи цели, които съдействат за обмяна на информация, идеи, умения и опит;
 • Участие в професионалните конференции и срещи на АГФ
 • Намаления в най-големите специализрани магазини за геодезични прибори и софтуер в българия и чужбина.
 • Професионална взаимопомощ от членове на организацията.