АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> 10-та юбилейна Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни в Скопие

10-та юбилейна Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни в Скопие

Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че по покана на Камарата на търговските дружества за геодезически работи на Република Македония и решение на УС на АГФ, на 8-ми, 9-ти и 10-ти юни 2017 г. представители на АГФ в лицето на председателя на УС г-н Николай Киров и члена на УС г-н Милен Димиев посетиха 10-тата юбилейна Регионална конференция по кадастър и геопространствени данни в Скопие, на която присъстваха всички страни от Балканския регион, без Гърция.