АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> СТАНОВИЩЕ от АГФ, относно условията на възлагане на обществени поръчки от АГКК

СТАНОВИЩЕ от АГФ, относно условията на възлагане на обществени поръчки от АГКК

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, запознаваме Ви със
Становището от АГФ, относно условията на възлагане на обществени поръчки от АГКК, разработено от „работната група“ и
одобрено на Заседание на УС и КС на АГФ, което е изпратихме до ИД на АГКК на 05.02.2018 г.