АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

       В писмо до Председателя на Народното събрание, Председателя на Комисията по консултативно правни въпроси ,Председателя на Комисията по регионална политика ,благоустройство и местно самоуправление, Председателя на Комисията по бюджет и финанси и Председателя на Комисията по електронно управление и информационни технологии , Асоциацията на геодезическите фирми изрази своята позиция относно Проекта на Закона за държавна агенция по вписванията. АГФ заяви своето желание за участие в предстоящото заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление във връзка с т. 1. от дневния ред- Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за Държавната агенция по вписванията, № 47-254-01-55, внесен от Милен Матеев, Андрей Михайлов, Атанас Славов, Филип Попов, Петър Куленски и Стою Стоев. АГФ избра за свои представители в предстоящото заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление инж. Цветан Георгиев и инж. Валентин Йовев. 

   Текста на становището на АГФ: Текст становище