АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Резултати от анкетата

Резултати от анкетата

Уважаеми колеги,
Благодаря на всички които проявихте активност и изразихте своето мнение.
Формата на анкетата беше абсолютно прозрачна и всички имаха възможност видят изразените мнения.
Резултатът е, че трябва да има реакция от страна на гилдията по така обявените поръчки.
По отношение на това, каква да бъде реакцията /неучастие в процедурите или обжалване на процедурите/ е видно, че с малък превес са мненията за обжалване на процедурите.
Информираме Ви, че се съобразяваме с резултата и обжалваме процедурите!