АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Работна група за промени в Закона за устройство на територията и на наредбите за неговото прилагане

Работна група за промени в Закона за устройство на територията и на наредбите за неговото прилагане

     На 06.04.2022 инж. Цветан Георгиев и  инж. Милен Димиев в качеството си на представителите на АГФ, взеха участие в заседание на междуведомствена работна група.  Работната група е създадена със заповед на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и в нея участват експерти от МРРБ, ДНСК, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и представители на браншовите организации, участващи в инвестиционния процес.

   Основна цел на работната група е да обсъди и разработи предложения за законодателни промени  в областта на устройственото планиране, проектирането и строителството при отчитане на забранителния характер на нормите, пропорционалност на изискванията спрямо категорията и риска на строежа, ясно разграничаване на отговорностите на участниците в инвестиционния процес, материални отговорности, покрити със застраховки, оптимизирането на контрола при разрешаване на строителството и при изпълнение и въвеждането в експлоатация на строежите, дигитализация и електронизация на административните услуги, ускоряване на инвестиционния процес.

   Представителите на АГФ ще участват активно и в следващите срещи на работната група.