АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Работа с ГНСС технологии - курс ЦПО към "ГИС-София" ЕООД

Работа с ГНСС технологии - курс ЦПО към "ГИС-София" ЕООД

Подготовка, извършване и обработка на измервания с GPS апаратура

гр. София, 3-5 юли 2015 г.

Тридневен курс за придобиване на знания и подобряване на уменията при работа с GPS апаратура.

Общ брой часове: 24 учебни часа

Брой часове теория/практика: 8/16 учебни часа

Цена: 500 лв. /10 % отстъпка за повече от един участник от една организация/

Срок за записване: 20.06.2015 г.

Цели и ползи от обучението:

  • Разширяване на теоретичните познания в областта на Глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС) и технологиите, свързани с тях.
  • Подобряване на практическите познания и умения за подготовка, извършване и обработка на измервания и определения с ГНСС технология /GPS апаратура/.
  • Натрупване на познания и опит чрез дискусии по време на разрешаване на казуси от практиката, създаване на нови и полезни контакти.

Лектори на обучението са водещи специалисти и преподаватели от Университета по Архитектура, строителство и геодезия:

  • доц. д-р инж. Борислав Александров
  • гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Програма на обучението:

  • Теоретичната част включва: същност и съдържание на ГНСС технологията. Основни принципи и положения. Определяне координатите на единична точка. Относително определяне на местоположение. Режими и методи на измерване. Изравнение на ГНСС мрежа. Нормативни изисквания.
  • Практическата част включва: запознаване и работа с GPS апаратура, придобиване на знания и умения, свързани с експлоатацията на навигационен ГНСС приемник, прехвърляне на данни към компютър, както и анализ на записаната информация.
  • Обучението завършва с издаване на удостоверение за професионално обучение.

Забележка:

* Плащането се извършва по банков път. В цената са включени комплект обучителни материали и по две кафе паузи на ден.

**Курсовете се провеждат по обявените теми или по теми, близки до посочените в зависимост от потребностите на групата.

***При условие, че групите не са пълни в обявените дати, съответният курс се отлага до попълването му.

За записвания: Таня Маджарова, "ГИС-София" ЕООД, София 1000, ул. Сердика 5, 02 930 79 50/411, 0885 886 513, cpo@gis-sofia.bg, www.gis-sofia.bg