АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Преизбраха инж. Цветан Георгиев за председател на АГФ

Преизбраха инж. Цветан Георгиев за председател на АГФ

        На 20.06.2024 г. в град Троян в хотел „Шато Монтан “ Асоциацията на геодезическите фирми проведе  Общо отчетно изборно събрание  ,  при следния дневен ред :

1.       Отчетен доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния период – 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

2.       Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период – 01.01.2023 г. до 31.12.2023г.

3.       Приемане на отчетните доклади на УС и КС на АФГ. Освобождаване от отговорност на Председателя , Управителния съвет и Контролния съвет.

4.       Избор на Председател на АГФ.

5.       Избор на членове на Управителен съвет на АГФ.

6.       Избор на членове на Контролен съвет на АГФ.

7.       Приемане на бюджета на Асоциацията за 2024 г.

8.       Разни .

Присъстващите единодушно приеха отчетните доклади на УС и КС на АГФ с което освободиха от отговорност досегашното ръководство .

        Чрез тайно гласуване те  преизбраха за председател на асоциацията инж. Цветан Александров Георгиев за втори мандат . За членове на Управителния съвет бяха избрани : инж. Георги Йорданов Стефанов , инж.Йордан Иванов Куков, инж. Румен Желев Георгиев  и инж.Стоян Петков Стоянов . Дейността на асоциацията през следващите три години ще се проследява от Контролния съвет в състав : инж. Александър Георгиев Лазаров ,инж. Григор Божидаров Николов и инж. Никола Костадинов Маринов .

          Инж. Цветан Георгиев благодари на присъстващите за гласуваното му доверие и пожела ползотворна работа на Управителния и Контролния съвет през новия мандат .