АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Писма до МРР и МИП за състоянието на геодезията и кадастъра в България

Писма до МРР и МИП за състоянието на геодезията и кадастъра в България

АГФ изпрати писмата до Министъра на инвестиционното проектиране и до Министъра на регионалното развитие.
Те целят да ги информират за състоянието на кадастъра и геодезията в България.
Проведена беше още среща с Министъра на инвестиционното проектиране, която се проведе на 11.07.2013год. На нея, по геодезическа линия, присъстваха Цветен Боев, Ангел Янакиев, Златан Златанов, Валентин Йовев и Мишо Настев.