АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Отговор до сп. "Геомедия"

Отговор до сп. "Геомедия"

Уважаеми колеги, прилагам по-долу кореспнденцията със сп. "Геомедия", във връзка с отправени въпроси към нас:
******
Уважаема госпожо Николова,
приложено изпращам Ви отговор на въпросите, отправени към АГФ, във връзка с подадени жалби до КЗК.
Прилагам:

  • Отговор до сп. Геомедия по изпратен имейл от 14.06.2018 г.;
  • Писмо от КЗК с изх. № УВР - 516/400/18 от 19.06.2018 г.
  • Писмо от АГКК с изх. № 46-47/11.06.2018 г. с приложено Становище на МРРБ.

Успешен ден!
инж. Николай Киров - Председател на АГФ
*******
Здравейте, инж. Киров,

Пишем ви във връзка с оттеглената (: "Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, Вършец, Мездра, Ботевград, Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Севлиево, Трявна, Нова Загора, Хисаря, Аксаково, Генерал Тошево, Силистра, Исперих, Самуил, Антоново и Бяла".)

и неоотеглената жалба до КЗК ("Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра".)

Бихте ли споделили с нас и с гилдията причините за оттеглянето на едната и оставянето на другата?

Благодарим ви.
Поздрави
Р. Николова, редактор
 
Геомедия ООД
София 1303, ул."Св. Св. Кирил и Методий"146
www.geomedia.bg