АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

Обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

Асоциацията на Геодезическите Фирми ще проведе обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР, в онлайн платформа.
Първа дата за провеждане 12,13 и 14 декември 2023 г.
Втора дата за провеждане 09, 10 и 11 януари 2024 г.

Важно !!! Чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР гласи: „Правоспособното лице е длъжно да преминава курс за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години след края на годината, в която е придобило съответната правоспособност или е преминало курса“ .АГФ ще организира още един курс 09-11. 01. 2024 г. и удостоверенията на колеги явили се на тези дати ще важат до края на 2026 година .

Желаещите да се запишат, мога да намерят повече информация в прикачените файлове : Програма обучение ;Форма за записване .