АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Нова дата за обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

Нова дата за обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

         Асоциацията на Геодезическите Фирми ще проведе обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР, в онлайн платформа на  09, 10 и 11 януари 2024 г.

Обучението ще се проведе в онлайн форма при следната програма :

Ден I

09.01.2024 г. (Вторник) -от 13,00 до 17,00 часа

ТЕМА 1 – Нормативна уредба онлайн, 4 часа.Лектор Петя Цурева, главен юрисконсулт в “ГИС - София” ЕООД

Ден II

10.01.2024 г. (Сряда) –от 13,00 до17,00 часа

ТЕМА 2 - Геодезическа основа на КК, 2 часа

Лектор проф. Момчил Минчев

ТЕМА 3 - Тема: Емоции На Работното Място -1 час

Лектор: Невена Топалова от IDEAs FreeBoss

Ден III

11.11.2024г.( Четвъртък) --от 13,00 до 17,00 часа

ТЕМА 4 – Създаване и поддържане на КККР и СпКР, 4 часа.

Лектор инж. Десислава Калчева, главен експерт в СГКК Ловеч.

Такси за участие:

За един служител от фирма член на АГФ  -  50 лв.

За един служител от фирма, която не е член на АГФ -  180 лв.

Таксите се заплащат по банков път по сметката на АГФ :

Банка: Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG37UNCR75271059015313

BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: Провеждане на курс на основание чл.20, ал.4 от ЗКИР- 09-11.01.2024 г.

Плащанията се извършват само от ЮЛ

Платежното нареждане за платени такси заедно с формата за записване се изпраща на office@agf.bg.

Желаещите да се запишат, мога да намерят повече информация в прикачените файлове : Форма за записване .