АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Геодезистите се обединиха и изразиха общо становище

Геодезистите се обединиха и изразиха общо становище

       Геодезистите се обединиха и изразиха общо становище относно : Предлагани законодателни промени в областта на геодезията, картографията и кадастъра в Проект на Закон за държавния бюджет на Р България за 2022 г., одобрен с решение на Министерския съвет от 01.02.2022 г. Становището е подписано от :инж. Иван Калчев - Съюза на геодезистите и земеустроителите в България  към Федерацията на научно техническите съюзи, инж. Иван Деянов -Национална  Професионалната секция „Геодезия и приложна геодезия“ към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране , инж. Златан Златанов от Камарата на инженерите по геодезия , инж. Цветан Георгиев от Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) и проф. д-р инж. Елена Пенева от Геодезическия факултет при (УАСГ).

          Геодезистите са против предлаганите законодателни промени, отнасящи се до сектор геодезия, картография и кадастър от проекта на Закон за държавния бюджет на РБългария за 2022г. Общността на геодезистите изрази своята готовност за съдействие при разработване на конкретни предложения за промени касаещи Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезия и картография .

      Становището е внесено в : Народното събрание, Министерския съвет и Президентството на РБългария.

Становище