АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> АГФ проведе общо събрание

АГФ проведе общо събрание

       На 03.10.2023 г.  от 12.00 часа в гр. София хотел „Форум“ се проведе общо отчетно събрание на Асоциация на геодезическите фирми. В 12,00 часа присъстват осем представители на фирми членове на АГФ  , съгласно чл. 16 ал . 1 от Устава на АГФ събранието се отлага с един час . В 13.00 часа събранието започна .

    Присъстващите единодушно приеха :  Отчетен доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния период – 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период – 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. и Бюджета на АГФ за 2023 г. Важна точка от дневния ред беше приемане промени в Устава на АГФ .Тези промени са дълго планирани и предложени от членовете на УС и КС .Промените може да разгледате тук : Промени в Устава .Предстои публикуване в Търговски регистър на променения Устав . 

    В точка разни се обсъди възможността за провеждане на обучения по  чл .20 ал 4 от ЗКИР през декември 2023 г и през януари 2024 г. . Инж. Николай Киров направи предложение следващото общо събрание на АГФ да се проведе в началото на 2024 година . Присъстващите обсъдиха възможността Празника на геодезиста 2024 , да се проведе в Калоянова крепост в Арбанаси.

   С това дневния ред се изчерпа и заседанието се закрива.