АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> АГФ проведе обучение съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

АГФ проведе обучение съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

   В периода 12-14 декември 2023 г. ,АГФ проведе обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР. В онлайн среда присъстваха 86 участници.

Обучението започна с  лекция на тема : Нормативна уредба , водена от  лектор Петя Цурева- главен юрисконсулт в “ГИС - София” ЕООД . 

През втория ден тема на лекцията на на проф. Момчил Минчев  беше : Геодезическа основа на КК и КР . Обучение на 13.12.2023  г. завърши с лекция на тема :Емоции на работното място , с лектор Невена Топалова.

Последния ден завърши с лекция на тема : Създаване и поддържане на КККР и СпКР, с лектор инж. Десислава Калчева, главен експерт в СГКК Ловеч.