АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Стани член

Стани член

Членовете на Асоциацията са редовни и съдействащи /наблюдатели/.

Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат фирми регистрирани по Търговския закон, които:

1.Извършват стопанска дейност в областта на геодезията, кадастъра и съпътстващите ги дейности;

2.В съдебната регистрация на фирмата фигурират дейностите, цитирани в чл.1(1) от настоящия Устав;

3.Две/трети от инженерно техническия състав на фирмата са геодезисти, земеустроители или маркшайдери или Управителя на фирмата е геодезист, земеустроител или маркшайдер;

4.Приемат Устава, целите и задачите на Асоциацията;

5.Плащат редовно членския си внос.

 Членове наблюдатели могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица, които не извършват пряко стопанска дейност в областта на геодезията, кадастъра и съпътстващите ги дейности, но могат да оказват съдействие за постигане целите на Асоциацията.

Изтегли от тук : Заявление за членство в АГФ

За повече информация и подаване на документи, моля свържете се с нас на емайл office@agf.bg