АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Международна дейност

Международна дейност

Асоциацията на геодезическите фирми атестира български търговски дружества и предприятия за извършване на геодезически дейности в Република България и в чужбина.

  • Съдейства на своите членове при провеждането на търгове и при кооперирането им за съвместно участие в търгове или пряко договаряне за изпълнение на крупни обекти в страната и чужбина;
  • Съдейства за отпускането от наши и чужди финансови институции на кредити за изпълнение на проекти с национално значение;

През юни 2009г. в България се проведе учредителното събрание на Балканската геодезическа асоциация (БГА). Основатели на БГА са Сърбия, Македония и България. Основните цели са опознаване, обмяна на добри практики, участие в съвместни проекти за трансгранично сътрудничество, геодезическо осигуряване на инфраструктурни и енергийни проекти, преминаващи през Балканския полуостров.
АГФ осъществява съвместно сътрудничество и с Европейската група на геодезистите (EGoS).