Последни Новини

Новият Заместник-министър на транспорта и съобщенията

Асоцицията на Геодезичeските фирми отправя своите поздравления по повод назначаването на инж. Илия Илиев за заместник министър на Министерството на Транспорта. Напомняме, че инж. Илия Илиев до скоро беше един от собствениците на „Трансгео“ООД, която е една от oсновните фирми - консултанти и проектанти в железопътното строителство. В същото време дружеството участва и печели обществени поръчки с възложител Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”, която е на подчинение точно на Министерството на Транспорта.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

Уважаеми колеги,

Предстоящият курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър на 30.11.2021, 1 и 2.12.2021 ще е с начален час 13 ч. и за трите дни.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА 1-2 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР НА АГФ НА ТЕМА:
ПРОМЕНИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЕНЕНА ДАТА НА СРЕЩА НА АГФ

Поради възникнал допълнителнителен неотложен ангажимент на предвидения лектор и по негова молба /адв. Валя Бакалова/ се променя датата на срещата от 03.10.2019 г. /четвъртък/ на 01.10.2019г. /вторник/
Допълва се тема за обсъждане на срещата дискусия: „Обсъждане на предложение за вдигане на минималния осигурителен праг на длъжността  -  геодезист“.
Забележка:  Допълнение към предишната публикация в сайта.

Решение на УС на АГФ от 28.05.2019г.

Взети решения на управителния съвет на АГФ
на заседание от 28.05.2019
След обсъждане на поставените съгласно дневния ред теми УС на АГФ взе следните решения:
По точка първа от дневния ред: