Последни Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА 1-2 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР НА АГФ НА ТЕМА:
ПРОМЕНИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЕНЕНА ДАТА НА СРЕЩА НА АГФ

Поради възникнал допълнителнителен неотложен ангажимент на предвидения лектор и по негова молба /адв. Валя Бакалова/ се променя датата на срещата от 03.10.2019 г. /четвъртък/ на 01.10.2019г. /вторник/
Допълва се тема за обсъждане на срещата дискусия: „Обсъждане на предложение за вдигане на минималния осигурителен праг на длъжността  -  геодезист“.
Забележка:  Допълнение към предишната публикация в сайта.

Решение на УС на АГФ от 28.05.2019г.

Взети решения на управителния съвет на АГФ
на заседание от 28.05.2019
След обсъждане на поставените съгласно дневния ред теми УС на АГФ взе следните решения:
По точка първа от дневния ред:

Писмо във връзка с проведена среща с гл. архитект на гр. София – арх. Здравко Здравков

Такава среща беше организирана и проведена на 19.02.2019 г. За да се подготвим за тази среща УС на АГФ организира и проведе открито заседание на УС, на което взеха участие и ръководителите на останалите браншови организации – КИИП -секция „Геодезия“, КИГ и СГЗБ.
*Виж прикачения файл

Празник на геодезиста 2019

Уважаеми Колеги,
Празникът на геодезиста 2019, организиран от Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) ще се проведе на 22.03.2019 г.
Тържествената вечеря ще се проведе в ресторанта на хотела, а семинарът с презентации ще бъде в зала "Пълдин" на хотела.
Очаквайте допълнителна информация.