АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Участие в заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Участие в заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

      На 31.05.2022 г. се проведе  заседание на  Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление,  с т. 1. от дневния ред -1.Обсъждане и гласуване на Законопроект за Държавна агенция по вписвания .
Засегнатите страни : АГКК,КИГ, УАСГ, СГЗБ , АГФ , МАПЕКС АД  и други,  внесоха своите становища в парламентарната комисия  дни преди заседанието.
     Активно участие в заседанието на комисията взеха представители на неправителствени геодезически организации в лицето на КИГ, СГЗБ, АГФ, УАСГ  и инж. Александър Лазаров като представител на Мапекс АД. На заседанието присъства и инж. Виолета Коритарова, като изпълнителен директор на АГКК.  Инж. Цветан Георгиев и инж. Валентин Йовев представляваха членовете на АГФ.
В предложения  Законопроект за държавна агенция по вписванията е заложено  закриване на Агенцията по геодезия картография и кадастър и преобразуването и в дирекция към ДАВ.
Председателя на комисията-  Настимир Ананиев ,предостави възможност за изказване на представителите на всички присъстващи организации. Въпреки различията в идеите и интересите  всички изказвания  се обединиха в подкрепа на  самостоятелното съществуване на АГКК и преобразуването и в Държавна Агенция на подчинение на МС.
АГФ изразява своите благодарности към народните представители, които защитиха нашата кауза и тези които се вслушаха в нашия призив. В резултат на това се гласува процедура по отлагане на решението поради нужда от допълнително обсъждане.
Вярваме, че ще бъде взето правилното решение