АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> УС на АГФ подрепя исканията на служителите на АГКК за увеличаване на работната заплата

УС на АГФ подрепя исканията на служителите на АГКК за увеличаване на работната заплата

    На 10.10.2022 г. УС на АГФ изпрати до арх. Иван Шишков - министър на МРРБ , своето становище за подкрепа на исканията на служителите на Агенцията по геодезия картография и кадастър за увеличаване на работната заплата . 

СТАНОВИЩЕ

Относно : Искания на служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

    Асоциацията на геодезическите фирми заявява своята подкрепа на исканията на служителите на Агенцията по геодезия картография и кадастър за увеличаване на работната заплата .

    Към момента голяма част от членовете на нашата организация са трайно обвързани с дългосрочни договори с АГКК и зависят от оперативната и компетентна дейност на служителите и. АГФ вече е констатирала нееднократно липсата на  кадри в бранша. Всестранната развитост на нашата професия помага на специалистите лесно да се преквалифицират и ориентират към IT сферата, където заплатите са доста по-привлекателни и непосилни за нас. Отчитаме и повишаване на възнагражденията на колегите в МЗХ и общинските аднимистрации. Целия бранш ежедневно участва в поддържането в актуално състояние на вече приетите кадастрални карти и кадастрални регистри, изключително важно за държавата. По тези причини нормалното  функциониране на АГКК е изключително важно за нас. АГФ подкрепя исканията за  гарантирани достойни заплати на служителите и.

    Призоваваме Министерство на регионалното развитие и благоустройството да подкрепи пред Министерски съвет справедливите искания на АГКК.