АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Решение на УС на АГФ от 28.05.2019г.

Решение на УС на АГФ от 28.05.2019г.

Взети решения на управителния съвет на АГФ
на заседание от 28.05.2019
След обсъждане на поставените съгласно дневния ред теми УС на АГФ взе следните решения:
По точка първа от дневния ред:

 1.  Обсъждане и вземане на решение за подходящи теми за дискусия за предвидената среща-дискусия за м. октомври 2019 г.
 • Тема за обсъждане и дискусия:             Прилагане на новите текстове от ЗУТ и ЗКИР (влизащи  в сила м. Август 2019г.).

По точка втора от дневния ред:

 1. Обсъждане и вземане на решение за  точната дата и място за провеждане на срещата-дискусия, както и гостите /ръководители и специалисти/ които да бъдат поканени и участват в срещата.                                                                     
 • Дата за провеждане:                                03.10.2019 г.
 • Място за провеждане:                             гр. Хисаря.
 • Да се покани за лектор:                           адв.Валя Бакалова.
 • Да се поканят като гости:                        представители на АГКК и браншовите      организаций                                                           
 • Да се поканят медии за отразяване: Геомедия и ГКЗ.
 • Да се поканят фирми , които предлагат и искат да покажат новости в сферта на геодезическото оборудване и технологии.

По трета точка от дневния ред:

 1. Текущи.
 • Да се изпрати запитване за резултатите от взетите решения  от проведената среща при главния архитект на гр. София.
 • Провеждане на празника на геодезиста  2020.
 • Дата за провеждане:           27 март 2020
 • Място за провеждане:        гр. Велико Търново
 • Да се изпращат ежегодно поздравления до всички геодезисти по повод  Деня на Геодезиста, който вече е определен с постоянна дата  21 март.

 
Забележка:  В заседанието беше поканен и участваха представители на КС на АГФ.