АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Празник на геодезиста Пловдив 2023- 1 ЧАСТ

Празник на геодезиста Пловдив 2023- 1 ЧАСТ

 

АГФ организира традиционния Празник на геодезиста  на 31.03.2023 г. в Парк хотел „Санкт Петербург“. В 15,30 часа инж. Цветан Георгиев -Председател на УС на АГФ поздрави присъстващите в зала “ Пълдин“ геодезисти и предостави думата на инж. Младен Ценов -лектор на  тема: „Дистанционни методи при изработване на кадастрални карти“ .  

Презентацията засегна следните теми : ретроспекция на методите за създаване на КККР; тотални станции и недостатъците при заснемане на конвенционални инструменти;лазерни мобилни системи и недостатъците при заснемането с такава технология и интерпретацията на данните; заснемане с безпилотни летателни системи – ортофото, облаци от точки, 3dтекстурирани модели, рентгенови изображения, векторизиране посредством 2D изображения, интегриране на всички данни в обща база данни; недостатъци при използване на БЛС; ГНСС приемници и тяхната интеграция в КККР – измерване с наклон, наземна фотограметрия с директно георефериране интегрирана в ГНСС; заснемане с мобилни ръчни SLAM технологии ;наклонена и надирна фотограметрия с DJI & Wingtra за създаване на KKKР.

След презентацията на инж. Ценов срещата продължи с дискусии на актуални теми в геодезията .