АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: ПРИЛАГАНЕ НА ГНСС ПРИ ИЗМЕРВАНИЯ В RTK РЕЖИМ ОТ СЕРТИФИЦИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ МРЕЖИ – ДИСКУСИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: ПРИЛАГАНЕ НА ГНСС ПРИ ИЗМЕРВАНИЯ В RTK РЕЖИМ ОТ СЕРТИФИЦИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ МРЕЖИ – ДИСКУСИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ

КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА , КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА

  ВКЛЮЧВАЩ СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ :

Съюза на геодезистите и земеустроителите в България

Национална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Камара на инженерите по геодезия

Асоциация на геодезическите фирми

Геодезически факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия

 

ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

ПРИЛАГАНЕ НА ГНСС ПРИ ИЗМЕРВАНИЯ В RTK РЕЖИМ ОТ СЕРТИФИЦИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ МРЕЖИ – ДИСКУСИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ.

Семинарът ще се проведе на 17.01.2023г. в гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 108, Зала 3 на Националния дом на техниката със следната

ПРОГРАМА

1. Регистрация на участниците                                                – 0930 ÷ 1000 часа.

   Регистриране имената на участниците и организациите които представляват.

2. Сесия І                                                                                  – 1000 ÷ 1100 часа.

    Изказвания на представители на инфраструктурните GNSS мрежи.

3. Сесия ІI                                                                                 – 1100 ÷ 1200 часа.

    Изказвания на представители на АГКК, различни научни и други организации.

4. Обяд                                                                                      – 1200÷1300 часа.

5. Сесия ІII                                                                                – 1300 ÷ 1600 часа.

    Изказвания на представители на потребителите на инфраструктурните GNSS мрежи и обща дискусия.

6. Закриване                                                                              –1600÷1630 часа.

    Изготвяне и одобряване на протокол от дискусиите с предложения за решения.