АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Дискусия на тема :Държавната нивелачна мрежа проблеми и решения

Дискусия на тема :Държавната нивелачна мрежа проблеми и решения

Геодезическия факултет при Университета по архитектура, строителство и геодезия на 16.02.2023 г. организира дискусия на тема „Държавната нивелачна мрежа проблеми и решения".

За повече информация : Покана