АГФ
Асоциация на Геодезическите Фирми

Асоциация на Геодезическите Фирми

Геодезически фирми в твоя регион

Геодезисти
Начало -> Новини -> Валидност удостовериния по чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

Валидност удостовериния по чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

Според чл .20 ал 4 от ЗКИР , Правоспособното лице е длъжно да преминава курс за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години след края на годината, в която е придобило съответната правоспособност или е преминало курса.

Например преминато обучение през 2021 година  / без значение дали януари или декември месец /означава , че е валидно до 31.12.2023 г.

Всеки може да си провери валидността на обучението си в Списъкът с правоспособни  лица се вижда дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация .

Направете проверка тук : https://www.cadastre.bg/practitioners/all

АГФ ще организира обучения през декември 2023 г. и януари 2024 г. Фирмите членове на АГФ ще се възползват от преференциални цени .