Последни Новини

Обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

На 10,11 и 12 май 2022 година Асоциацията на Геодезическите Фирми ще проведе  онлайн обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР.
Желаещите да участват, мога да намерят повече информация в прикачените файлове.

Работна група за промени в Закона за устройство на територията и на наредбите за неговото прилагане

    На 06.04.2022 инж. Цветан Георгиев и  инж. Милен Димиев в качеството си на представителите на АГФ, взеха участие в заседание на междуведомствена работна група.  Работната група е създадена със заповед на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и в нея участват експерти от МРРБ, ДНСК, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и представители на браншовите организации, участващи в инвестиционния процес.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС АГФ 2

Уважаеми колеги,

Асоциацията на Геодезическите Фирми ще проведе курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР, в онлайн платфирма на 8,9,10 март 2022 година.

Желаещите да се запишат, мога да намерят повече информация на прикачените фаилове.

Интервю със заменстник - председателя на управителния съвет на АГФ

Колеги,
Повод за гордост с наишия колега Милен Димиев, който в своето интервю се легитимира, като част и от АГФ.
https://ebanker.bg/
брой 6, 10 - 16 февруари 2022г., страница 14

Становище във връзка със законопроект за,държавния бюджет на Република България за 2022 г.

На 04.02.2022 г.  Асоциацията на геодезическите фирми  изпрати официално писмо до : Председателя на Народното събрание; Председателя на Комисията по регионална политика ,благоустройство и местно самоуправление; Председателя на Комисията по електронно управление и информационни технологии. В писмото АГФ изрази  своето становище относно „Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2022 г.“