Последни Новини

ПРАЗНИК НА ГЕОДЕЗИСТА - 30.03.2018 г. гр. Пловдив, Парк-хотел "Санкт Петербург"

Уважаеми Колеги,
информираме Ви, че предстои провеждането на "Празника на геодезиста 2018" организиран от Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ). 
По традиция празникът ще се проведе на 30.03.2018 г. (последния петък на м. март), в гр. Пловдив в Парк-хотел "Санкт Петербург".
Официалната вечеря ще бъде в ресторанта на хотела, а настаняването - в хотелските части на х-л "Санкт Петербург" и "Гранд хотел Пловдив" (най-близо един до друг).
Традиционният семинар с презентации ще бъде в зала "Пълдин" на хотела.

КОНФЕРЕНЦИЯ в периода 13-15 март в гр. София в х-л „Метрополитън“, зала "София"

Покана от АГКК до АГФ за участие в КОНФЕРЕНЦИЯ в периода 13-15 март в гр. София в х-л „Метрополитън“, зала "София"

Писмо до МРРБ с искане за срочна среща за обсъждане на редица проблеми в сектора

Ръководителите на

  • СГЗБ
  • Секция „ГПГ“ в КИИП
  • КИГ
  • АГФ

изпратиха общо писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството с искане за срочна среща за обсъждане на редица проблеми в сектора.
Писмото от четирите НПО е депозирано в МРРБ от Председателя на КИГ.
Това е пореден опит на неправителствените организации в областта на геодезията за иницииране на диалог с ръководството на МРРБ и АГКК.

СТАНОВИЩЕ от АГФ, относно условията на възлагане на обществени поръчки от АГКК

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, запознаваме Ви със
Становището от АГФ, относно условията на възлагане на обществени поръчки от АГКК, разработено от „работната група“ и
одобрено на Заседание на УС и КС на АГФ, което е изпратихме до ИД на АГКК на 05.02.2018 г.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!