Последни Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА 1-2 ОКТОМВРИ 2019Г.

     

"АСОЦИАЦИЯ  НА  ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ  ФИРМИ "

гр. София 1680, бул. „Гоце Делчев“ № 55, тел. 02/818 25 55; 0878 78 78 43; office@agf.bg; www.agf.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЕНЕНА ДАТА НА СРЕЩА НА АГФ

Поради възникнал допълнителнителен неотложен ангажимент на предвиденият лектор и по негова молба/адв. Валя Бакалова/ се променя
 датата на срещата
от
 03.10.2019 г. /четвъртък/ 
на
 01.10.2019г./ вторник/
 
Допълва се тема за обсъждане на срещата дискусия:
„Обсъждане на предложение за вдигане на минималния осигурителен праг на длъжността  -  геодезист“.
Забележка:  Допълнение към предишната публикация в сайта.

Решение на УС на АГФ от 28.05.2019г.

Взети решения на управителния съвет на АГФ
на заседание от 28.05.2019
След обсъждане на поставените съгласно дневния ред теми УС на АГФ взе следните решения:
По точка първа от дневния ред:

Писмо във връзка с проведена среща с гл. архитект на гр. София – арх. Здравко Здравков

Такава среща беше организирана и проведена на 19.02.2019 г. За да се подготвим за тази среща УС на АГФ организира и проведе открито заседание на УС, на което взеха участие и ръководителите на останалите браншови организации – КИИП -секция „Геодезия“, КИГ и СГЗБ.
*Виж прикачения файл

Празник на геодезиста 2019

Уважаеми Колеги,
Празникът на геодезиста 2019, организиран от Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) ще се проведе на 22.03.2019 г.
Тържествената вечеря ще се проведе в ресторанта на хотела, а семинарът с презентации ще бъде в зала "Пълдин" на хотела.
Очаквайте допълнителна информация.