Последни Новини

Писмо във връзка с проведена среща с гл. архитект на гр. София – арх. Здравко Здравков

Такава среща беше организирана и проведена на 19.02.2019 г. За да се подготвим за тази среща УС на АГФ организира и проведе открито заседание на УС, на което взеха участие и ръководителите на останалите браншови организации – КИИП -секция „Геодезия“, КИГ и СГЗБ.
*Виж прикачения файл

Празник на геодезиста 2019

Уважаеми Колеги,
Празникът на геодезиста 2019, организиран от Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) ще се проведе на 22.03.2019 г.
Тържествената вечеря ще се проведе в ресторанта на хотела, а семинарът с презентации ще бъде в зала "Пълдин" на хотела.
Очаквайте допълнителна информация.
 

Промени в ЗУТ обнародвани в 1 бр. за 2019 г. на ДВ

Промени в ЗУТ обнародвани в първия брой за 2019 г. на Държавен вестник

January 4, 2019 11:14

Становище на АГФ по публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР

На сайта на Министерски съвет в "Портал за обществени консултации": http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3820 АГФ изразява своето становище по публикувания за обществено обсъждане Проект на ЗИД на ЗКИР., а именно:
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АГФ на 08.11.2018 г. гр. Велинград, х-л "АРТЕ"

               УС на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на Асоциацията, 
което ще се проведе на 08.11.2018 г. от 15.00 ч. в ГР. ВЕЛИНГРАД, ХОТЕЛ „АРТЕ“ при следния:
                                                ДНЕВЕН  РЕД
                        1.  Отчетен доклад  за дейността на УС на АГФ за отчетния период;
                        2. Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период;