Последни Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АГФ на 08.11.2018 г. гр. Велинград, х-л "АРТЕ"

               УС на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на Асоциацията, 
което ще се проведе на 08.11.2018 г. от 15.00 ч. в ГР. ВЕЛИНГРАД, ХОТЕЛ „АРТЕ“ при следния:
                                                ДНЕВЕН  РЕД
                        1.  Отчетен доклад  за дейността на УС на АГФ за отчетния период;
                        2. Отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период;

Отговор до сп. "Геомедия"

Уважаеми колеги, прилагам по-долу кореспнденцията със сп. "Геомедия", във връзка с отправени въпроси към нас:
******
Уважаема госпожо Николова,
приложено изпращам Ви отговор на въпросите, отправени към АГФ, във връзка с подадени жалби до КЗК.
Прилагам:

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТАТА

Уважаеми колеги,
Благодаря на всички които проявихте активност и изразихте своето мнение.
Формата на анкетата беше абсолютно прозрачна и всички имаха възможност видят изразените мнения.
Резултатът е, че трябва да има реакция от страна на гилдията по така обявените поръчки.
По отношение на това, каква да бъде реакцията /неучастие в процедурите или обжалване на процедурите/ е видно, че с малък превес са мненията за обжалване на процедурите.
Информираме Ви, че се съобразяваме с резултата и обжалваме процедурите!

АНКЕТА за процедурите по ГММП и КККР - Срок за даване на отговори - до 19.04.2018 (четвъртък)

   Уважаеми колеги,
във връзка с условията на обявените обществени поръчки от АГКК за изработване на КККР и ГММП организирахме среща на основните неправителствени организации в бранша: АГФ, КИГ, КИИП и СГЗБ и непосредствено след тази среща проведохме заседание на УС на АГФ.
Мненията бяха много разнопосочни, поради което взехме решение да потърсим мнението на цялата колегия с предложената Ви Анкета.
С долния линк моля да попълните АНКЕТА за процедурите по ГММП и КККР:

ПРАЗНИК НА ГЕОДЕЗИСТА - 30.03.2018 г. гр. Пловдив, Парк-хотел "Санкт Петербург"

Уважаеми Колеги,
информираме Ви, че предстои провеждането на "Празника на геодезиста 2018" организиран от Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ). 
По традиция празникът ще се проведе на 30.03.2018 г. (последния петък на м. март), в гр. Пловдив в Парк-хотел "Санкт Петербург".
Официалната вечеря ще бъде в ресторанта на хотела, а настаняването - в хотелските части на х-л "Санкт Петербург" и "Гранд хотел Пловдив" (най-близо един до друг).
Традиционният семинар с презентации ще бъде в зала "Пълдин" на хотела.