Последни Новини

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

Уважаеми колеги,

Предстоящият курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър на 30.11.2021, 1 и 2.12.2021 ще е с начален час 13 ч. и за трите дни.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА 1-2 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР НА АГФ НА ТЕМА:
ПРОМЕНИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЕНЕНА ДАТА НА СРЕЩА НА АГФ

Поради възникнал допълнителнителен неотложен ангажимент на предвидения лектор и по негова молба /адв. Валя Бакалова/ се променя датата на срещата от 03.10.2019 г. /четвъртък/ на 01.10.2019г. /вторник/
Допълва се тема за обсъждане на срещата дискусия: „Обсъждане на предложение за вдигане на минималния осигурителен праг на длъжността  -  геодезист“.
Забележка:  Допълнение към предишната публикация в сайта.

Решение на УС на АГФ от 28.05.2019г.

Взети решения на управителния съвет на АГФ
на заседание от 28.05.2019
След обсъждане на поставените съгласно дневния ред теми УС на АГФ взе следните решения:
По точка първа от дневния ред:

Писмо във връзка с проведена среща с гл. архитект на гр. София – арх. Здравко Здравков

Такава среща беше организирана и проведена на 19.02.2019 г. За да се подготвим за тази среща УС на АГФ организира и проведе открито заседание на УС, на което взеха участие и ръководителите на останалите браншови организации – КИИП -секция „Геодезия“, КИГ и СГЗБ.
*Виж прикачения файл